0255 228 001

Vleesverwerkingsbedrijf Noord-Holland

Vleesverwerkingsbedrijf Noord-Holland
Geheel vrijblijvend!
contact opnemen

Een veilige installatie volgens het drinkwaterbesluit, de NEN 1006 en de Waterwerkbladen

Periodieke waterkwaliteitsbeoordelingen bij deze vleesverwerker wezen continu op overschrijdingen van de normen. Aquaservice Nederland heeft na inventarisatie van de drinkwaterinstallatie een risicoanalyse en aanpassingsvoorstel opgemaakt. De aangetroffen technische gebreken zijn vervolgens weggenomen, waarna de drinkwaterinstallatie is gereinigd en gedesinfecteerd. Met het opgestelde beheersplan worden overschrijdingen in de toekomst voorkomen. Deze maatregelen zorgen voor een veilige installatie zoals beschreven in het drinkwaterbesluit, de NEN 1006 en de Waterwerkbladen.

De Drinkwaterwet stelt dat gebouweigenaren gebruikers moeten voorzien van veilig drinkwater. Als verantwoordelijke van een zogeheten laagrisico installatie bent u verplicht zorg te dragen voor een deugdelijke drinkwaterinstallatie zodat de gezondheid van de gebruikers gewaarborgd is.

 

Onze specialisten staan klaar zowel particulier als zakelijk.