0255 228 001

Regelgeving

Regelgeving
Geheel vrijblijvend!
contact opnemen

Regelgeving
Het Drinkwaterbesluit maakt in de preventie van legionella onderscheid tussen twee soorten instellingen

Prioritaire locaties
Onder prioritaire instellingen vallen onder meer ziekenhuizen en andere zorginstellingen, asielzoekerscentra, kampeerterreinen, penitentiaire inrichtingen en jachthavens.

Zorgplicht locaties (niet-prioritaire)
Onder deze zogeheten zorgplicht instellingen vallen locaties als scholen, industriële omgevingen, kantooromgevingen en sportaccommodaties.

Aquaservice Nederland heeft in elke situatie de ambitie vooral proactief te zijn inzake de veiligheid van drinkwaterinstallaties. Bel gerust voor meer informatie naar 0255-228001.

Uw waterinstallaties laten beheren door één van onze specialisten?