0255 228 001

Prioritaire installaties

Prioritaire installaties
Geheel vrijblijvend!
contact opnemen

Prioritaire instellingen

Eigenaren van prioritaire instellingen moeten ten opzichte van niet-prioritaire instellingen wettelijk extra maatregelen treffen om legionellabesmetting aan de drinkwaterinstallatie te voorkomen. Onder prioritaire instellingen vallen onder meer ziekenhuizen en andere zorginstellingen, hotels, asielzoekerscentra, kampeerterreinen, penitentiaire inrichtingen en jachthavens.

De Drinkwaterwet stelt dat prioritaire instellingen de volgende maatregelen moeten treffen:

  • Eigenaren dienen een risicoanalyse te laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.
  • Op basis van deze analyse moet een beheersplan worden opgesteld.
  • Eigenaren hebben de verplichting maatregelen te treffen om de groei van legionellabacteriën te verminderen. Denk aan het regelmatig doorspoelen van de drinkwaterinstallatie.
  • Getroffen maatregelen moeten worden bijgehouden in een logboek.
  • Eigenaren moeten de installatie minimaal tweemaal per jaar door een gecertificeerd bedrijf laten controleren op de aanwezigheid van legionella.
  • Zijn er > 100 kolonievormende eenheden per liter water aanwezig? Dan bent U verplicht maatregelen te treffen.
  • Constateert men > 1000 kolonievormende eenheden per liter water, dan moet dit gemeld worden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 

Aquaservice Nederland voor veilig drinkwater
Aquaservice Nederland heeft de ambitie vooral proactief te zijn inzake de veiligheid van drinkwaterinstallaties. Met het neerleggen van een gedetailleerd beheersplan en het vakkundig uitvoeren van de daaruit voorvloeiende maatregelen beogen we besmettingen met legionella en andere bacteriën, virussen en schimmels te allen tijde te voorkomen.

Met ons gedreven team en de meest geavanceerde apparatuur, waaronder onze speciaal voor desinfectie van drinkwaterinstallaties ingerichte vrachtwagen, realiseren we veilige installaties bij grote en kleine partijen. We zorgen voor vakkundige risicoanalyses en beheersplannen en gaan verder waar anderen stoppen.

Je kunt bij Aquaservice Nederland namelijk ook rekenen op de uitvoering van de gewenste maatregelen. Denk hierbij aan het aanbrengen en controleren van beveiligingen (keerkleppen) bij tappunten als douches, kranen en brandslanghaspels. Vertrouw op één partij in het voorkomen van besmettingen met legionella en andere bacteriën, virussen en schimmels.

Het team van Aquaservice Nederland staat voor U klaar.

Uw waterinstallaties laten beheren door één van onze specialisten?