0255 228 001

Zorgplichtlocaties drinkwater

Zorgplichtlocaties drinkwater
Geheel vrijblijvend!
contact opnemen

Zorgplichtlocaties

De Drinkwaterwet stelt dat gebouweigenaren gebruikers moeten voorzien van veilig drinkwater. Als verantwoordelijke van een zogeheten laagrisico installatie ben je verplicht zorg te dragen voor een deugdelijke drinkwaterinstallatie zodat de gezondheid van de gebruikers gewaarborgd is. Onder deze zorgplichtlocaties vallen locaties als scholen, industriële omgevingen, kantooromgevingen en sportaccommodaties.

De wettelijke norm voor legionella in leidingwater in zorgplichtinstallaties is <100 kolonievormende eenheden per liter water. Wanneer deze grens wordt overschreden moet er conform onderstaande werkinstructie worden gehandeld:

  • De toezichthouder dient direct te worden geïnformeerd.
  • De besmette leidingdelen moeten worden afgesloten (eerst 5-10 minuten spoelen zonder verneveling) ofwel er moeten tijdelijke microfiltratie filters worden geplaatst bij de besmette tappunten.
  • Bij legionellaconcentraties >10.000 kolonievormende eenheden wordt contact met de GGD aanbevolen.
  • Vervolgens moet er onderzoek naar de oorzaak worden gedaan waarna beheersmaatregelen worden uitgevoerd.
  • Er vindt controle plaats of de risicoanalyse en het beheersplan voldoen, waar nodig worden deze gecorrigeerd.
  • Twee dagen na desinfectie van de besmette installatie worden er opnieuw monsters genomen.
  • Is de legionellaconcentratie in orde? Dan kan de installatie weer in gebruik worden genomen. Zo niet, dan worden alle stappen opnieuw doorlopen.

 

Aquaservice Nederland voor veilig drinkwater
Aquaservice Nederland heeft de ambitie vooral proactief te zijn inzake de veiligheid van drinkwaterinstallaties. Met het neerleggen van een gedetailleerd beheersplan en het vakkundig uitvoeren van de daaruit voorvloeiende maatregelen beogen we besmettingen met legionella en andere bacteriën, virussen en schimmels te allen tijde te voorkomen.

Met ons gedreven team en de meest geavanceerde apparatuur, waaronder onze speciaal voor desinfectie van drinkwaterinstallaties ingerichte vrachtwagen, realiseren we veilige installaties bij grote en kleine partijen. We zorgen voor vakkundige risicoanalyses en beheersplannen en gaan verder waar anderen stoppen. U kunt bij Aquaservice Nederland namelijk ook rekenen op de uitvoering van de gewenste maatregelen. Denk hierbij aan het aanbrengen en controleren van beveiligingen (keerkleppen) bij tappunten als douches, kranen en brandslanghaspels. Vertrouw op één partij in het voorkomen van besmettingen met legionella en andere bacteriën, virussen en schimmels.

Het team van Aquaservice Nederland staat voor U klaar.

Uw waterinstallaties laten beheren door één van onze specialisten?