+31 (0) 343 475 092

Keerklepcontrole

Keerklepcontrole
Geheel vrijblijvend!
contact opnemen

Keerklepcontrole

Apparaten die rechtstreeks op de drinkwaterinstallatie zijn aangesloten (denk aan de vaatwasser en een brandslanghaspel) en ook de drinkwaterinstallatie zelf bevatten keerkleppen. Keerkleppen zijn beveiligingen die voorkomen dat besmet of verontreinigd water terugstroomt in de installatie. Daarmee is het een essentieel aspect in een veilige drinkinstallatie. Aquaservice Nederland plaatst, controleert en vervangt deze keerkleppen zodat jij zeker bent van een optimaal veilige drinkwaterinstallatie.

Kortom: voor hulp met de keerklepcontrole ben je hier op het juiste adres.

Keerklepcontrole van de waterleiding: zo werkt dat

Is een keerklepcontrole verplicht?

Volgens het Drinkwaterbesluit (waarin de wettelijke kwaliteitseisen voor drinkwater zijn vastgelegd) moeten terugslagkleppen, ook wel keerkleppen, jaarlijks worden gecontroleerd en onderhouden. Aquaservice Nederland voert deze verplichte keerklepcontrole graag voor u uit, zodat er langdurig en ongestoord gebruik kan worden gemaakt van de drinkwaterinstallatie (conform het Waterwerkblad 1.4g).

De keerklepcontrole bestaat uit de volgende stappen:
  1. identificatie van de keerkleppen in de drinkwaterinstallatie en in de aangesloten apparaten
  2. controle van de toepassing en locatie van de keerkleppen
  3. controle op de werking van de keerkleppen (voorkomt de keerklep daadwerkelijk het terugstromen van verontreinigd water)
  4. eventuele aanpassingen aan de keerkleppen
  5. vastleggen van de bevindingen in een helder rapport

Bij een drinkwaterinstallatie met meer dan 50 keerkleppen is het sinds 1 februari 2012 toegestaan de keerkleppen steekproefsgewijs te controleren. Voorwaarde hiervoor is dat de locaties van alle geïnstalleerde keerkleppen op tekening zijn aangegeven. Komt er uit de steekproef een defect boven water, dan moeten alsnog alle keerkleppen gecontroleerd worden. Besteed u de keerklepcontrole uit aan Aquaservice Nederland? U kunt zowel de controle als de planning in onze handen leggen. Wij nemen contact op zodra het tijd is voor de volgende keerklepcontrole. Zo heeft u er geen omkijken naar.

Keerklepcontrole en legionella - voorkom onveilige situaties

Zorg voor legionellapreventie met een optimaal werkende drinkwaterinstallatie, laat de installatie en de daarin aangebrachte beveiligingen (keerkleppen) periodiek controleren door het team van Aquaservice Nederland! Vanzelfsprekend vallen ook de monstername en laboratoriumanalyse onder onze expertise. Een overzichtelijk rapport geeft na elke keerklepcontrole inzicht in alle meetgegevens.

Soms lijkt het makkelijk om de keerklepcontrole zelf uit te voeren, maar in werkelijkheid wordt de veiligheid meer gewaarborgd wanneer het uitgevoerd wordt door een specialist. Neem daarom contact op met Aquaservice Nederland om de verplichte keerklepcontrole met zekerheid te laten verlopen.

Zeker zijn van veilig drinkwater? Zorg voor een keerklepcontrole.

Waar andere partijen vaak ofwel het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van beheersplannen ofwel het installatiewerk voor hun rekening nemen, krijgt u bij Aquaservice Nederland het hele pakket. Zo heeft u één aanspreekpunt en bent u zeker van goed advies én vakkundige uitvoering van installatieaanpassingen en beheersmaatregelen. Laat ook de keerklepcontrole van de drinkwaterinstallatie over aan Aquaservice Nederland. We controleren, repareren en monitoren uw drinkwaterinstallatie zodat u zeker bent van veilig drinkwater. Geen problemen dus meer met de keerklepcontrole.

contact opnemen
neem vrijblijvend contact met ons op
geheel vrijblijvend!
Velden met een * zijn verplicht
+31 (0) 343 475 092